Fractie nieuws

Onderzoek verkeersveiligheid Rooiseweg

Geschreven door 22 januari 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Onderzoek verkeersveiligheid Rooiseweg

Onveilige situaties op de kruising Hoofdstraat – Kloosterstraat, een toename van verkeer dat via de Heiweg komt en waar enorm hard gereden wordt maar ook de ernstige verkeersongevallen op de Rooiseweg, dit alles was voor HIER aanleiding om ons wat verder te verdiepen in de verkeersveiligheid van Meierijstad en de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie.

De fractie van HIER heeft eind vorig jaar met Ondernemers Netwerk Schijndel (ONS), Citymanagement Schijndel, inwoners van Schijndel en de contactambtenaar van de gemeente Meierijstad gesproken over verkeersveiligheid en met name over de situatie in Schijndel. Dit waren inventarisatie gesprekken en hebben bij ons gezorgd voor een goede input om komend jaar goed te kijken naar de mobiliteitsvisie en de verkeersveiligheid in de gemeente Meierijstad. Begin januari hebben we meteen een voorstel gedaan om een extra beeldvormende avond te organiseren zodat de gemeenteraad al eerder in het proces meegenomen wordt omtrent de mobiliteitsvisie en andere verkeersaspecten die er nu “leven”. Dit is goedgekeurd en met ondersteuning vanuit de gemeente staat dit in maart op de agenda. We zijn blij met deze ontwikkelingen en kijken dan ook uit naar de mobiliteitsvisie en andere verkeersaspecten die aan de orde gaan komen.

Een andere ontwikkeling die wij als een hele goede ontwikkeling zien is dat Gemeente Meierijstad in gesprek is geweest met de provincie over de Rooiseweg en dat de provincie akkoord heeft gegeven om de verkeerssituatie te onderzoeken aangezien ze zelf ook geconstateerd hebben dat bij zowel De Wit Schijndel als de Heiweg meerdere ongelukken hebben plaats gevonden. We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek, want HIER is zich er van bewust dat de Rooiseweg een gevaarlijk punt is en het tijd wordt voor verbetering op het gebied van verkeersveiligheid.

Mari van der Aalsvoort, Erik de Vries en Miranda Kerkhof-Ulehake

Rooiseweg