Fractie nieuws

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Geschreven door 8 april 2022 No Comments

Buurten in de buurt Boskant

Op maandag 11 april houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Wijkgebouw De Meidoorn in Boskant van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Meidoornstraat 10, 5492 EC Sint-Oedenrode.

Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:

 • Raadsvergadering 19 mei
  • Diverse benoemingen van Raadsleden
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ”Schijndel Centrum 2009, herziening hoofdstraat 152-154”
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan “Landelijk gebied – Loosbraak ong. Schijndel
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte Borne ong. Schijndel
  • Beschikbaar stellen van extra krediet en een geldlening voor de vervanging van het kunstgrasveld van MHC Sint-Oedenrode
  • Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld voor vv Boskant
  • Regionale bodemkwaliteitskaart, bodemkwaliteitskaart PFAS en de Nota bodembeheer met bijbehorende Nota bodembeheer PFAS
  • Marktverordening gemeente Meierijstad
 • Actualiteit Boskant

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via info@wijzijnhier.nu

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

HIER Meierijstad