Fractie nieuws

Openbare fractievergadering HIER. – Meierijstad Buurten in de buurt Bloemenwijk Schijndel

Geschreven door 14 november 2022 No Comments

Op maandag 21 november houdt de fractie van de politieke partij HIER Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie, bij wijkgebouw De Bloemenwijk van 19.30 tot 21.30 uur. Het adres is Papaverstraat 17, 5482 MC Schijndel. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Tijdens het fractieoverleg worden o.a. de volgende punten besproken:

  • Bestemmingsplan Vossenberg/Bloemenwijk

Op 15 december a.s. komt het bestemmingsplan in de raad ter besluitvorming. Dit plan bevat sociale woningbouw én een nieuw wijkgebouw voor de Bloemenwijk.

  • Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026

De gemeenteraad stelt minstens een maal per vier jaar een veiligheidsplan vast met de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van veiligheid. De gemeenteraad heeft daarmee een middel om te sturen op het lokale veiligheidsbeleid en de prioriteiten in de aanpak van de veiligheidsproblemen.

  • Huishoudelijke verzorging

Ontwikkelingen zoals toenemende kosten, grotere toestroom van klanten en wachtlijsten vragen om een gesprek. Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Wat zijn de keuzes die we gaan maken voor de nieuwe inkoop van huishoudelijke verzorging per 1 januari 2024?

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via info@wijzijnhier.nu

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!