Fractie nieuws

Schouder aan schouder

Geschreven door 8 maart 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Schouder aan schouder

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen is het een soort lente van ontluikende plannen, rapporten en adviezen. Om zo te proberen, naast jouw stem, de stem van de betreffende belangengroepering te laten horen.
Wat mij opvalt is dat veel adviezen anders zijn dan anders. Minder gericht op economische belangen en daarbij financieel gewin. Covid-19 heeft ons allemaal wellicht dieper geraakt, dan alleen op het gebied van gezondheid en de daaruit voort vloeiende ongemakken zoals afstand houden, handen stuk wassen en op tijd naar binnen gaan.

Een van de adviezen die mij raakte was die van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). En daarbij specifiek het advies “Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving”, met als ondertitel: vier prioriteiten voor de nieuwe kabinetsperiode. Een derde van de bevolking ondervindt fysiek of mentaal problemen en naast de gevolgen voor zorg- en hulpverlenenden heeft dit óók gevolgen voor maatschappelijk welzijn.
De vier belangrijkste wissels van de Raad zijn:

• van zorg voor het individu naar zorgen voor de samenleving;
• van leefstijl naar leefomgeving;
• van productiegedreven naar waardegedreven zorg en ondersteuning;
• van institutioneel belang naar publiek belang en samenwerking.

Laat ze even op je inwerken, mij spreken ze geweldig aan. Ik besef dat geen van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart dit in hun achterzak hebben zitten, maar dat zou wel mijn advies zijn.
Beste politieke partijen, in welke samenstelling jullie dadelijk ná de verkiezingen ook aan de slag gaan. Neem deze adviezen van de RVS mee in je gedachten en ga daarmee richting toekomst. Schouder aan schouder!

Lees hier het rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Mari van der Aalsvoort
Fractievoorzitter HIER