Fractie nieuws

Skip die Trip

Geschreven door 25 mei 2021 No Comments

Drugs, wat doet het met jou? Deze vraag wordt gesteld tijdens het regioproject van Oost-Brabant. Een projectteam onder leiding van Lieke Vogels (Meierijstad) die naar een monitor aan het toe werken zijn. Wat voor invloed hebben drugs op de Volksgezondheid? Verschillende aspecten worden meegenomen in het onderzoek. Dit gaat van gedragskenmerken tot de trends in drugs en de problemen die het oplevert, zoals de verkeersongevallen en overlast.

Wat is het verschil met voorgaande projecten? Er wordt focus gelegd op Oost-Brabant maar ook voor iedere gemeente afzonderlijk komen cijfers beschikbaar. Maar het aller belangrijkste is dat gemeentes niet betuttelend willen zijn ten opzichte van drugs, maar wel duidelijkheid willen scheppen. Oftewel de overheid moet ook een boodschap mogen geven. Preventie en repressie zijn hierbij doelen, maar de basis zit hem in de normalisatie en het bespreekbaar maken vanuit verschillende perspectieven. Jongeren kijken nou eenmaal anders naar drugs dan ouderen dit doen.

De projectgroep gaat dan ook niet voor de jeugd praten en aannames doen, maar ze gaan juist in gesprek. Jongeren maken zelf keuzes en hebben lak aan ‘het wijzende vingertje’. De campagne is vooral gericht op informeren, bewustwording creëren en het gesprek aanzwengelen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, wordt de komende jaren zichtbaar. Dat de jongeren en hun omgeving betrokken blijven staat vast, ook dat er verschillende aanvliegroutes nodig zullen zijn. Het is een recht om je mening te geven als jongeren en maak daar dan ook gebruik van.

Op maandag 17 mei werd het startsein gegeven voor de hoofdcampagne van het project ‘Skip die trip’. Deze hoofdboodschap werd de afgelopen tijd met input van jongeren bedacht en vormgegeven. Dat werd gedaan door straatinterviews en verschillende sessies met focusgroepen. ‘Skip die trip’ geeft de richting naar het positieve alternatief; niks missen, gewoon lekker leven, feesten, vrienden, erbij zijn …mét de gezonde leefstijl als uitgangspunt.

De monitor gaat hoogstwaarschijnlijk in september van start, maar dit is ook afhankelijk van de huidige situatie op dat moment. De evenementenbranche heeft bijvoorbeeld een grote invloed op het gebruik van drugs. Als er in september nog geen festivals zijn, zouden niet alle factoren meegenomen kunnen worden in het onderzoek en dat zou zonde zijn. Naast de monitor is de projectgroep ook geïnteresseerd in lokale initiatieven rondom drugs en willen daar ook graag bij ondersteunen.

HIER is benieuwd naar het vervolg van dit project, maar is zeker al enthousiast over de start. Wat wij dan ook graag willen ondersteunen aan de campagne en mee willen geven is:

Ga in gesprek met de jeugd, laat de jeugd opgroeien en ontdekken, feesten is daar een onderdeel van, maar.. Skip die Trip!

HIER Meierijstad