Skip to main content
Het nieuws van Hier.

Slecht moment voor verhoging

Geschreven door 9 juni 2020januari 14th, 2022No Comments

Slecht moment voor verhoging

De provincie heeft aangegeven onderzoek te gaan doen naar de verhoging  van de maximum snelheid op de N279 tussen Veghel en Den Bosch. Een onderzoek dat logisch lijkt als je zelf ooit op die weg rijdt, maar een  dergelijke verhoging van de maximum snelheid kent verschillende nadelen die misschien niet direct in het oog springen. De keuze voor 80 kilometer per uur is heel bewust gemaakt. Bij een hogere maximum snelheid zal het traject meer verkeer aantrekken van de A2 en A67 en zal  het ook leiden tot een toename van verkeer op de A50. Die toenemende drukte zal een probleem geven bij de ontsluiting van Meierijstad, met  Veghel in het bijzonder. Er zijn ook afspraken gemaakt met omwonenden en belangenorganisaties met betrekking tot de overlast als gevolg van  bijvoorbeeld geluidshinder en, zeer actueel, fijnstof. De N279 is een belangrijke ontsluiting voor vrachtverkeer van en naar onze bedrijventerreinen. Gezien de maximumsnelheid voor vrachtverkeer van 80 kilometer per uur zal een verhoging niets voor hen veranderen. Alleen dan dat het verschil in snelheid met ander verkeer de doorstroming over het algemeen juist belemmert. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.Wil je over dit onderwerp van gedachten wisselen? Neem dan contact op met raadslid Erik de Vries erikdevries@wijzijnhier.nu