Tag

Anti-discriminatie Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

Anti-discriminatie Meierijstad

Als laatste agendapunt van de raadsvergadering werd op 2 juli jl. de motie van HIER met de titel “Niets doen kan niet meer” door alle fracties aangenomen. Het college werd gevraagd om een plan te maken dat gericht is op bewustwording en dat bijdraagt aan het verminderen van discriminatie en racisme in Meierijstad. “Want”, zo werd op 2 juli HIER…
Pascal van Oers
22 december 2020