Fractie nieuws

Anti-discriminatie Meierijstad

Geschreven door 22 december 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Anti-discriminatie Meierijstad

Als laatste agendapunt van de raadsvergadering werd op 2 juli jl. de motie van HIER met de titel “Niets doen kan niet meer” door alle fracties aangenomen. Het college werd gevraagd om een plan te maken dat gericht is op bewustwording en dat bijdraagt aan het verminderen van discriminatie en racisme in Meierijstad. “Want”, zo werd op 2 juli HIER betoogd “ook in Meierijstad gebruiken we uitdrukkingen die kwetsend zijn voor bevolkingsgroepen, worden mensen niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek vanwege hun naam, worden inwoners verwenst omwille van hun huidskleur of religie”.

Nu, net voor kerst heeft het college het gevraagde plan gepresenteerd. In de notitie “anti-discriminatie Meierijstad” neemt het college duidelijk stelling. De gemeente wil blijvend investeren in een gemeenschap waarin iedereen kan meedoen, en waar uitsluiting voorkomen wordt. Gelukkig hadden we als Meierijstad- mede op aandringen van HIER – al stappen gemaakt. De gemeente heeft als werkgever diversiteit en inclusie als beleid naar haar eigen medewerkers. Ook draagt de gemeente ons beleid met betrekking tot inclusie actief uit naar werkgevers, het onderwijs en de woningmarkt in Meierijstad. Maar ook de horeca en sport- en vrijwilligersorganisatie worden bereikt.

Onderzoek van Radar toonde aan dat Meierijstad goed bezig is, maar we zijn er nog niet. Zo wordt er een training aan onder andere onze boa’s, medewerkers van de klantcontact centra en van de welzijnsorganisaties aanbevolen. Door meer bekendheid te geven waar je misstanden kan melden (bij www.radar.nl) – met mogelijkheden voor advies en ondersteuning – kunnen de blinde vlekken met betrekking tot discriminatie en racisme in onze gemeente beter zichtbaar worden. Samen met maatschappelijke partners kunnen daarna gerichte vervolgstappen volgen.

HIER is enthousiast over het plan van aanpak van het college. Samen stappen vooruit maken tegen verdeeldheid en zorgen voor meer ruimte voor diversiteit komt het samen leven in onze gemeente Meierijstad ten goede.

Indien er vragen zijn over het bovenstaande, kun je contact opnemen met Peter Verbraak, peterverbraak@wijzijnhier.nu

inclusie