Tag

Bouwplannen Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

(Ver)bouwen in Schijndel

Woningbouw is en blijft een actueel en belangrijk thema, het is niet zo dat er door de Coronacrisis ineens geen Wooncrisis meer is. HIER Meierijstad is daarom verheugd om te vernemen dat het college van B&W aan vele principeverzoeken in Schijndel medewerking verleent. Uit het herijkingsrapport kwam vorige jaar immers naar voren dat deze kern meer plannen nodig heeft. Deze…
Pascal van Oers
15 april 2020