Tag

Gemeenteraad Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

Geen zandwinning bij Boerdonk

De inwoners van Boerdonk zijn geconfronteerd met een initiatief dat grootschalig is en te dichtbij is voor de dorpskern van Boerdonk. Het bedreigt de leefbaarheid van het dorp en er is hiervoor dan ook geen draagvlak bij de inwoners van Boerdonk. Dit initiatief mag wat de politieke partij HIER betreft dan ook niet doorgaan. In de gemeenteraadsvergadering van 17 februari…
Pascal van Oers
22 februari 2022
Fractie nieuws

Hoe gaan we de jaarwisseling in de toekomst vieren?

Steeds meer gemeenten pleiten voor een totaal vuurwerkverbod. Ook de gemeente Meierijstad gaat in de omgevingsvisie de discussie voeren om vuurwerk af te schaffen. Wat gaat dat betekenen voor de manier waarop we onze jaarwisseling vieren? Na twaalf uur naar buiten gaan, om samen met familie, buren en vrienden te genieten van vuurwerk is er niet meer bij. Hoe kunnen…
Pascal van Oers
3 februari 2021
Fractie nieuws

4711

Per toeval ging ik terug in de tijd. Geconfronteerd met de geur van 4711 raakte ik abrupt een grote stap terug in mijn herinnering. Een goede herinnering naar de tijd dat mijn moeder een flesje 4711 in haar tasje had. Meer mensen hebben zo een vlucht naar het verleden gemaakt. Afgelopen week had ik hetzelfde gevoel in de raad. Wat…
Pascal van Oers
2 februari 2021
Fractie nieuws

Vuurwerkshow in Meierijstad

Het afsteken van vuurwerk in Nederland is een traditie die ontstaan is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze traditie brengt ook nadelen met zich mee, zoals overlast voor mensen, dieren en het milieu. Maar ieder jaar raken ook weer veel mensen gewond door het vuurwerk. Dat is ook de reden dat de overheid het afsteken…
Pascal van Oers
30 december 2020
Nieuws

Team Meierijstad stimuleert lokale initiatieven!

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei mocht de gemeenteraad haar mening geven over de aangepaste legesverordening. Dit was aanleiding voor Wern van Asseldonk van de fractie van Team Meierijstad, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor vrijstelling van leges voor verenigingen, stichtingen en dorps- en wijkraden. Deze non-profit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de zelfbouw van accommodaties en…
Hier
1 juni 2018
Fractie nieuws

“Sporten in Meierijstad: Wat vindt U belangrijk? Vertel het ons.”

Gemeente en Sportraad Meierijstad hebben samen met besturen van sportclubs al hard gewerkt aan de nieuwe sportnota; delen zijn al bekend maar details nog niet. De gedetailleerde sportnota gaat 31 mei naar de gemeenteraad ter goedkeuring, dan kan de gemeenteraad nog aanpassingen voorstellen en zorgen dat deze in de sportnota worden opgenomen. Wij willen graag van U horen waar U…
Hier
7 april 2018