Tag

VAB's Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

Het buitengebied versus Wonen

In de afgelopen commissievergadering hebben wij het raadsvoorstel Stallenaanpak behandeld. Het doel is vitalisering van het buitengebied. In deze beoogt men de omgevingskwaliteit te verbeteren en het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit. Immers het is een feit, dat onze boeren onder druk worden gezet. Onze gemeente heeft een kartrekkersrol en daar zijn wij als HIER blij mee, omdat je…
Pascal van Oers
15 december 2021