Tag

WSD Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

Niet over ons zonder ons

WSD is één van de organisaties die ons als gemeente ondersteunt om inwoners die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben toch te laten meedoen in onze maatschappij. Maar wie zijn wij: college, WSD, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) maar ook Raad dat wij het beter weten dan deze inwoners zelf. Zij zijn ervaringsdeskundig. We hebben de wethouder gehoord tijdens de…
Pascal van Oers
7 februari 2020