Fractie nieuws

Terugblik op de Raadsvergadering 16 december

Geschreven door 21 december 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Terugblik op de Raadsvergadering 16 december

Barmhartigheid is van alle tijden

De raadsvergadering van 16 december, wederom goed gevuld. De agendacommissie heeft in haar wijsheid al een vijftal agendapunten verschoven naar 27 januari. Daarover later dus meer.

Eerste wapenfeit, de fractie van HIER is versterkt met Leon van Boxtel, een nieuw burgercommissielid die de fractie in deze laatste maanden komt versterken. Uiteraard met het vooruitzicht om ook na de verkiezingen een rol te spelen als raadslid. Welkom Leon, we zijn blij met je aanvulling binnen onze fractie.

Hamerstukken
De hamerstukken waren deze keer ook niet de minste, naast de nodige bestemmingsplannen zijn ook de bezwaren tegen vestigen voorkeursrecht en beschikbaarstelling voor twee gebiedsontwikkelingen in kader van regionale project stallenaanpak vastgesteld. Daarnaast ook het beleidsplan Wet Inburgering 2022 met de bijbehorende verordening. Iets waar we als Meierijstad bij vooroplopen en trots op mogen zijn. De bestemmingsplannen kregen een kleine aantekening vanuit HIER namelijk dat we wel wat voorzichtiger mogen zijn met het toestaan van kleine industriële ontwikkelingen in het buitengebied. De kaders mogen best wat strakker ingezet worden in de nieuwe omgevingswet. Ook omtrent de ontwikkelingen in het hart van Eerde blijven reden tot zorg geven, maar we moeten vooruit.

Bespreekpunten
Als eerste de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eerschotseweg-Zuid waarbij het een en ander gerepareerd moest worden. Overigens met onze instemming. Daarna het vaststellen  van de integrale verordening sociaal domein Meierijstad. Ondanks alle lovende kritieken moest er volgens HART toch nog een definitie van maatwerk toegevoegd worden. Bij de vaststelling van het  Programma water en riolering ontbrak het aan visie en uitwerking van afspraken die al gemaakt zijn in de mijlpalen en coalitieplannen. Hier zijn nu aanvullende afspraken over gemaakt, dankzij HIER en PvdA.

Moties
Motie vreemd, kunststof op de korrel. De verkiezingstijd is begonnen en dan worden dit soort moties naar voren geschoven. De wereld verandert er niet door maar we zijn weer leuk bezig geweest.

De tweede motie vreemd ging over de kerstgedachte, waar nog een heel verhaal achter zit. Deze is ingediend door CDA en eerlijk is eerlijk, er is niets mis mee. De nieuwjaarsborrel van de gemeente Meierijstad gaat niet door, dat is bij iedereen bekend en CDA kwam met de gedachte dat de helft dan beschikbaar gesteld kan worden voor degene die bij de voedselbank bekend zijn. Ze ontvangen dan extra bonnen, die ze bij de lokale middenstand kunnen inzetten. Zie het als iets extra voor de kerst. Barmhartig en komend uit een goed hart. HIER had al voorgesteld om dit als raad gezamenlijk in te dienen zonder partijbelang. Daar was CDA in verkiezingstijd niet voor. Jammer. Sommige partijen ging compleet los op dit onderwerp en wierpen het CDA alles voor de voeten wat niet positief was. Niet onze stijl, HIER kwam met een aanvullende motie om dit niet alleen dit jaar te doen maar vanuit de gedachte dat barmhartigheid van alle tijden is, en dit plan jaarlijks uit te voeren. Einde van het liedje, motie van CDA werd unaniem overgenomen door de raad. De motie van HIER kan terug naar de fractie voor een nadere uitwerking.