Fractie nieuws

Verhuizing raad uit Dommelrode

Geschreven door 28 oktober 2019 januari 14th, 2022 No Comments

Verhuizing raad uit Dommelrode

Binnen drie jaar een fusieafspraak ter discussie stellen, daarmee irriteer je als overheid inwoners, zeker als deze blij zijn met die afspraak. Op 3 oktober besprak de raadscommissie het voorstel over de toekomst van bestuurscentrum Dommelrode en de verhuizing van de raad. Peter Verbraak hield het betoog in de commissie namens HIER en ons standpunt is duidelijk: Dit voorstel is niet rijp voor de raad. Dit moet je niet willen, vooral niet in een tijd van teruglopende waardering voor onze democratie. Er zijn al teveel burgers die zeggen: “Ze doen maar” en de stembus ontlopen.

Peter gaf aan dat het voorstel over dit iconische gebouw zonder echte communicatie met, en participatie van, de inwoners richting besluitvorming gaat. Het college legt geen erfgoedvisie aan de raad voor en heeft ook de in 2016 afgesproken wijze van het organiseren van het gemeentelijke apparaat met de raad niet geëvalueerd. Tot slot gaf Peter aan dat het college de afgelopen drie jaar geen initiatief heeft genomen om door verhuur of verkoop van het achterste nieuwe gedeelte van het bestuurscentrum Dommelrode rode cijfers te voorkomen.

“Zonder dat aan deze voorwaarden voldaan is, kan dit voorstel van het college niet in de raad behandeld worden”, stelde Peter. Op het CDA na, volgde de hele raad de door HIER ingezette lijn en wordt het voorstel dus niet aan de raad voorgelegd.

In Rooi bracht zowel de inhoud van het voorstel als het door de college gevolgde proces veel onrust, emotie en geruchten. Ook tijdens de openbare fractievergadering van HIER op 1 oktober zat de zaal vol met verontrustte inwoners. Zij waren – zo bleek na 10 oktober – zeer blij met het door HIER bereikte uitstel, en hopen nu dat uitstel tot afstel leidt. Inmiddels is duidelijk geworden dat over uitstel of afstel het laatste woord nog niet is gezegd, maar later daar over meer.