Artikel 33 vragenFractie nieuws

Verkeersveiligheid Centrum Schijndel

Geschreven door 23 februari 2022 No Comments

Tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige raad op 17 februari 2022 hebben de partijen CDA, HIER en PvdA Artikel 33 vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, waar alle drie de partijen zich al enige tijd actief voor inzetten.

Vorig jaar hebben Jankees Schwiebbe (CDA), Miranda Kerkhof-Ulehake (HIER) en Arie de Zwart (PvdA) in Schijndel ondersteuning geboden bij verkeerstellingen omtrent fietsverkeer in het centrum tijdens de weekmarkt. Er is al enige tijd vanuit het Citymanagement van Schijndel geconstateerd dat er tijdens de weekmarkt veel fietsers de borden negeren om af te stappen tijdens de weekmarkt op zaterdag, maar ook op de doordeweekse dagen is er erg veel overlast van gemotoriseerd verkeer.

Naar aanleiding daarvan zijn er op 9 oktober 2021 gezamenlijk vragen gesteld en bij de beantwoording is aangegeven dat er in November 2021 een nieuwe telling zou plaats vinden door de gemeente. Tot op heden hadden we daar niets van vernomen en dat is reden van de vragen afgelopen donderdag.

Wethouder van Rooijen, heeft tijdens de vergadering de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De eerste vraag over de status van de verkeerstellingen in Schijndel werd als volgt beantwoord: “Die hebben we nog niet uitgevoerd, en dat is nog niet aan u gecommuniceerd, maar uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het beeld van het verkeer ter plekke was zodanig anders dat ze dit op een ander moment willen doen. Op de 16e en 17e komt hier een verkeerstelling over. Bij de tweede vraag is aangegeven dat het onderzoek van het Citymanagement Schijndel deze maand nog verder beoordeeld wordt en daar de uitvoeringen over ingepland worden. Bij de laatste vraag of er bereidheid is om maatregelen te nemen ten behoeve van de verkeersveiligheid gaf dhr. van Rooijen het volgende antwoord: “Uiteraard als er onderzoek is en daar uit blijkt dat er iets moet gebeuren, zullen we dat zeker doen, maar wel in het licht van alle andere onderzoeken en gesprekken. Verkeersveiligheid vinden wij buitengewoon belangrijk.”

Dhr. Schwiebbe had als aanvullende vraag of de datum van de 16 en 17e wel klopt omdat dit een doordeweekse dag is, als het om maart gaat. De datums lijken hierdoor niet te kloppen en dhr. van Rooijen komt hier op een later moment op terug om de definitieve datums door te geven.

De conclusie voor CDA, HIER en PvdA is dan ook “We vinden de verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel een groot aandachtspunt en zullen hier de komende tijd dan ook de stand van zaken goed blijven volgen en hopen dat alle verkeersdeelnemers in het centrum van Schijndel meer rekening met elkaar zullen houden in de toekomst.”

CDA, PvdA & HIER