Fractie nieuws

Versnelling woningbouw Meierijstad

Geschreven door 15 november 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Versnelling woningbouw Meierijstad

“Het is 5 over 12; Er moet anders gebouwd worden in Meierijstad om CO2 uitstoot te verminderen”, zei mevrouw Van der Nat van de Groene Bloem. Zij sprak in bij de beeldvormende avond “Woningbouw Meierijstad”. De Groene Bloem heeft plannen om tiny houses te creëren in het buitengebied om in de woonbehoefte te voorzien, die energieneutraal zijn en na bijvoorbeeld 30 jaar weer afbreekbaar zijn om het gebied weer terug te geven aan de natuur. Dat plan raakt aan ideeën die HIER ook eerder ter sprake heeft gebracht. Namelijk de VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfslocaties) in te zetten om tijdelijke woonruimtes te plaatsen of hofjes te creëren zodat in de woonbehoefte kan worden voorzien. Zo komen er woningen voor personen met een kleine portemonnee, zoals de jonge starters, maar ook senioren. Tegelijkertijd blijft het landelijk gebied op deze manier vitaal. HIER vindt dat de VAB’s daar een kans voor bieden en dat we die moeten pakken, zo gaf mevrouw Öğüt mee aan het college.

Tijdens de presentatie is aangegeven dat de woonopgave steviger is geworden en dat we flink aan de slag moeten. Voor de opgave 2020-2040 is de prognose 6.600 woningen. Er wordt vanuit de gemeente een tweetal alternatieven naar voren gebracht voor de huidige aanpak (waarbij het met name gaat om inbreidingsplannen), namelijk 1) een extra dorp bouwen en 2) een middenkoers, waarbij zowel inbreiding als uitbreiding plaatsvindt. De gemeenteraadsleden mochten hierop reageren. Erik de Vries van HIER gaf aan dat HIER kiest voor de middenkoers, omdat alleen inbreiden te weinig kansen biedt voor alle woningenzoekenden. Ook hij had nog een suggestie voor het college: denk niet sectoraal, maar integraal. Combineer opgaven om zo tot goede oplossingen te komen. Zoals het voorbeeld van mevrouw Öğüt over de VAB’s, maar ook bij voorbeeld extra woningen aan de zuidkant van Schijndel en combineer dat met een veilige en betere ontsluitingsweg aan de zuidkant van Schijndel. Of denk bijvoorbeeld aan woningsplitsing: dan zorg je dat ouderen met een beperkt pensioen toch hun woning kunnen blijven wonen omdat die dankzij de splitsing betaalbaar blijft, het platteland blijft vitaal omdat er extra gezinnen komen wonen en het lost een deel van he woningtekort op, zonder dat er extra stenen bijkomen, want die staan er al.
Afgelopen jaren zijn er al veel huizen bijgebouwd en het college kreeg deze avond van HIER en ook van de andere fracties veel ideeën mee om te zorgen dat er ook in de toekomst volop gebouwd blijft worden, Niet alleen in Veghel, maar in alle kernen!

Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Erik de vries erikdevries@wijzijnhier.nu of Ülkü Öğüt ulkuogut@wijzijnhier.nu