Fractie nieuws

Visie bedrijfsterreinen

Geschreven door 1 juli 2019 januari 14th, 2022 No Comments

Visie bedrijfsterreinen

Het college van Meierijstad heeft een bedrijventerreinvisie opgesteld. Deze visie is er op gericht om kansen te bieden voor de bedrijven in Meierijstad. Dat is van groot belang, want bedrijven bieden werkgelegenheid en zorgen voor welvaart. Er staan ook nieuwe plannen in, zoals het schuifplan voor het uitwisselen van gronden. Wat HIER betreft een mooie nota.
In een onderdeel van de visie werd ook gesproken over de aanleg van grote nieuwe industrieterreinen. Aangezien er in Meierijstad (Veghel) bijzonder veel industrie is en er veel meer banen zijn dan er aan medewerkers wonen in Meierijstad, is verdere groei van industrie wat ons geen automatisme. Aan die groei zitten namelijk ook de nodige negatieve effecten voor onze inwoners (zoals toenemende filedruk, milieuvervuiling, extra arbeidsmigranten, groeiend tekort aan huurwoningen). Daarom willen we eerst een strategische discussie voeren over het welzijn van onze inwoners en de vraag of verdere groei van industriegebied daar aan bijdraagt. Hiervoor willen wij samen met andere partijen het initiatief gaan nemen na het zomerreces.
Wil je het rapport lezen klik dan op onderstaande afbeelding.