Fractie nieuws

Warmtevisie Meierijstad

Geschreven door 17 februari 2022 No Comments

Verduurzaming van de maatschappij vinden we als fractie van HIER  bijzonder belangrijk. De warmtevisie die we onlangs in de raad vastgesteld hebben, heeft als doel om hier een belangrijke bijdrage aan bij te leveren. Hieraan is goed en hard gewerkt door onze ambtenaren, waarvoor hulde en onze dank! We hadden echter twee kanttekeningen waarvoor we de aandacht hebben gevraagd. Die zijn gelegen in de effectiviteit van de aanpak en in de onrust die gemakkelijk ontstaat bij inwoners als we hen niet goed voorlichten.

Effectiviteit aanpak

We hebben een kanttekening bij de effectiviteit van de aanpak omdat de aanpak zich niet richt op het verduurzamen van huizen, maar op het aardgasvrij maken van gehele wijken. Dat blijkt in de praktijk heel lastig. Want in een wijk zijn meerdere type woningen die elk hun eigen oplossing nodig hebben. Ook zijn er meerdere type eigenaren, jong, oud, met veel vermogen of juist veel schulden en met of zonder VVE. Er is dus sprake van een gefragmenteerd probleem en gefragmenteerd eigendom, hetgeen vraagt om maatwerk. In de door het college voorgestelde aanpak ligt de focus op grootschalige oplossingen waarmee hele wijken of straten tegelijkertijd van het gas af kunnen. Probleem en oplossing passen dus niet bij elkaar.

Onrust

We hebben tevens aandacht voor de onrust bij inwoners: Onze inwoners zijn deels al ongerust over de hoge bedragen die het gemiddeld kost om een woning aardgasvrij te krijgen. Ze zullen nog ongeruster worden als ze straks tot een voorbeeldwijk blijken te behoren en er oplossingen gepresenteerd worden die niet aan sluiten bij hun persoonlijke situatie. Dan krijg je vragen (die nu ook al worden gesteld) zoals:

  • Moeten wij dan ook van het gas af of mogen we aan het gasnet gekoppeld blijven als we dat zouden willen? Dat is een veel gehoorde vraag en daar kan je van te voren heel gemakkelijk en eerlijk duidelijkheid over verschaffen.
  • Een ander veel gestelde vraag is: Wat koste het mij allemaal en wat levert het me eigenlijk op?
  • Daarnaast zijn er ook vragen als: Wanneer gaat de wijk eigenlijk van het gas af?
  • En, wat gebeurt er als dit nieuwe systeem straks niet blijkt te werken?

Gezien de onduidelijkheid en de onrust die straks kan ontstaan in de startwijken, is het dan ook van belang dat we straks bij het opstellen van die verplichte Wijkuitvoeringsplannen de ongerustheid bij inwoners in de startwijken wegnemen door vanaf het begin duidelijkheid te verschaffen!

  • Duidelijkheid over de vraag of de inwoners verplicht van het gas moeten! En zodra het kan: ook duidelijkheid over de kosten en de voorgenomen planning;
  • Daarnaast zouden we graag zien dat ook in de voorbeeldwijken de inwoners maatwerk ondersteuning kunnen krijgen met advies over renderende maatregelen zoals isoleren.

De wethouder heeft tijdens de behandeling van dit punt met bovenstaande ingestemd.

Op 8 februari is er een digitale informatie – bijeenkomst geweest over Meierijstad aardgasvrij en zijn vele vragen beantwoord. Wilt u meer weten over Meierijstad Aardgasvrij? Kijk dan op www.meierijstad.nl/aardgasvrij of stuur een e-mail naar duurzaam@meierijstad.nl.