Fractie nieuwsNieuws

Welzijn is in de wijk, en woont in het wijkhuis

Geschreven door 13 juni 2021 No Comments

In de commissievergadering van 10 juni is uitvoerig gesproken over het nieuw te bouwen MFA (Multi Functionele Accommodatie) “De Groene Long” voor de Rooise wijk Kienehoef, Catheleine, Kinderbos. Twee basisscholen van bijna 50 jaar oud en een sporthal worden vervangen. Bij dit nieuwbouw project wordt – onder één dak – ruimte voor kinderopvang én een ruimte voor de wijk toegevoegd.

HIER is enthousiast over het plan. Niet alleen omdat die nieuwe scholen en die nieuwe sportzaal hard nodig zijn, maar ook omdat de kans ontstaat om de wijk op alle fronten een nieuwe injectie te geven. Ook op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor elkaar.

Voor dat onderdeel was in het plan 70 m2 beschikbaar. Over dit onderdeel was HIER minder tevreden, of zeg maar gerust ontevreden, en liet dat horen: “Een ruimte van 70 m2 die tevens sportkantine is, zich op de eerste verdieping bevindt en met een lift bereikbaar is.. Dat is gewoon te klein. De gemeente stelt het volgende over deze ruimte: ‘waardoor mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen verblijven en die maximale ontwikkel- kansen bieden aan iedere buurtbewoner’. Dat lijkt ons niet mogelijk en we vinden het zeker onwenselijk om die ontmoetingsruimte op de eerste verdieping onder te brengen in verband met de laagdrempeligheid. Tijdens de commissievergadering kreeg HIER veel bijval, want bijna alle fracties hadden opmerkingen over de beperkte ruimte voor de wijk.

HIER bekijkt de plannen graag integraal. Onderwijs en sport bij elkaar voegen is wat HIER betreft niet meer voldoende, zeker niet in een wijk met een kleine 5000 inwoners. Daar is behoefte aan een ontmoetingsruimte, om elkaar dicht bij huis te kunnen ontmoeten en zo nodig elkaar ondersteuning te bieden, voor zowel jong als oud. En als je dat doet moet je dat goed doen. Of zo als een van de twee inspreker, Wim van Meijl van de Seniorenraad, had betoogd: “een gemiste kans die maar één keer voorbijkomt”.

Vanwege die beperkte ruimte voor de wijk, maar ook omdat het budget voor MFA “De Groene Long” fors overschreden wordt, zag HIER – na samenspraak met de bestuurder van Woonmeij” – kansen voor een goede oplossing: “Sociale woningbouw in, op of nabij de MFA. Want aldus Woonmeij “als wij op de scholen seniorenwoningen kunnen bouwen, komen er voor de jonge gezinnen grondgebonden woningen vrij en kan Woonmeij bijdragen aan ruimte voor de wijk in de MFA. Goed voor de wachtlijst, goed voor de wijk, goed voor de scholen (want dan komen er meer kinderen) en natuurlijk goed voor de betaalbaarheid van de MFA.

Door meerdere fracties is die denkrichting op 10 juni omarmt. HIER zal op 24 juni een motie inbrengen.

Voor meer informatie:peterverbraak@wijzijnhier.nu