Fractie nieuws

Windmolen project Veghel Wind(t)

Geschreven door 1 juli 2019 januari 13th, 2022 No Comments

Windmolen project Veghel Wind(t)

De komende 30 jaar moet er nog veel gebeuren in ons buitengebied als gevolg van de benodigde energietransitie. Windmolenprojecten zijn noodzakelijk, maar hebben ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving van onze inwoners. Daarom heeft de fractie van HIER in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het belang van draagvlak bij inwoners voor dergelijke projecten. Een goed gesprek (omgevingsdialoog) tussen initiatiefnemer en inwoners/omwonenden kan er voor zorgen dat er oplossingen komen die eventuele negatieve gevolgen verminderen. Tevens zorgt een goede informatie en betrokkenheid van inwoners ervoor dat het draagvlak verbeterd.
De wethouder heeft op onze vragen aangegeven dat ten aanzien van het windmolen project Veghel Wind(t) de omgevingsdialoog wel goed, maar niet volledig heeft plaatsgevonden. Tevens heeft hij aangegeven dat deze dialoog nog wel afgerond kan worden voordat de gemeenteraad later dit jaar een definitief besluit neemt over dit project. Daarbij acht het college snelheid gewenst, omdat de initiatiefnemers anders geen gebruik kunnen maken van de komende subsidieronde. Om te zorgen voor voldoende duurzame energie is snelheid ook gewenst.
De fractie van HIER vindt zorgvuldigheid ook belangrijk. Discussies over de vraag of het voortraject wel goed is verlopen willen we niet meer. Om te voorkomen dat we bij vervolgprojecten weer in de situatie terecht komen dat de omgevingsdialoog mogelijk onvoldoende plaatsgevonden heeft, wil onze fractie na de zomer een initiatiefvoorstel indienen, waarin helder beschreven staat waar een omgevingsdialoog tussen initiatiefnemer en inwoners aan moet voldoen. Dat voorkomt discussie in de raad en vergroot de kans op draagvlak bij onze inwoners.