Fractie nieuws

Wonen naast het oude gemeentehuis Schijndel

Geschreven door 28 juni 2019 januari 14th, 2022 No Comments

Wonen naast het oude gemeentehuis Schijndel

Tijdens de commissievergadering hebben we de visie gevraagd van de wethouder op mogelijkheden rondom een hogere woontoren dan 15 meter op de plek waar nu het nieuwere gedeelte van het gemeentehuis Schijndel staat. Wij hebben uiteindelijk afgezien van een motie of amendement daar hoogbouw één van de criteria is die meewegen bij de aanbesteding. De wethouder heeft aangegeven dat vanuit beeldkwaliteitsplan er geen voorkeur is om hoger dan 15 meter te bouwen maar sluit het niet uit. Als een plan op alle andere aspecten dus bijvoorbeeld de wegingen “gebruik van materialen, duurzaamheid, aansluiting op plan (pocketpark) oude gedeelte gemeentehuis”, wel positief scoren wordt het ingediende plan wél nader bekeken. Bij hoger bouwen moet wel nagedacht worden over de effecten voor omwonenden, denkende aan schaduwimpact en inbreuk privacy. We hebben begrepen dat alle plannen sowieso bij de wethouder terecht komen om te bespreken. Er is welwillendheid bij het college om afwijking als hoogteaccenten mee te nemen in het proces en dagen de projectontwikkelaars uit om met een plan te komen wat vernieuwend maar ook aanvullend is op de locatie aan de markt maar waar ook draagvlak verkregen wordt bij de omwonenden.

Zijn er vragen over dit onderwerp kan er contact worden opgenomen met ons raadslid Marischka Klotz.