Fractie nieuwsRaadsvergaderingen

You can’t always get what you want

Geschreven door 10 juni 2019 januari 14th, 2022 No Comments

You can't always get what you want

Huisvesting-arbeidsmigrantenOnze uitgangspunten op huisvesting arbeidsmigranten: “Meierijstad mag niet de slaapstad van de regio worden”,“ laten we beginnen met een pilot voor grootschalige huisvesting, deze evalueren, en dan vervolgstappen maken”, “we moeten waken over de kwaliteit en de leefbaarheid van het buitengebied” en “arbeidsmigranten mogen alleen bij een agrarisch bedrijf wonen, als ze er ook werken”.

Als de fractie van HIER de beleidsnotitie over de huisvesting van arbeidsmigranten – “Maak er werk van” – had geschreven, dan had ze dat gedaan vanuit een vergelijkbare ambitie als het college. Maar hij had er wel anders uitgezien met bovengenoemde uitgangspunten erin verwerkt. Anders qua opzet, maar zeker ook qua inhoud. Hij was minder dik geweest, concreter, met meer focus, met zeker meer aandacht voor ons buitengebied en last but not least met meer aandacht voor de sociale kant. Maar ook op onze versie zou de nodige kritiek volgen. Elk plan om de komende jaren 2000 tot 2500 arbeidsmigranten te huisvesten binnen de gemeente grenzen van Meierijstad kan rekenen op kritiek.

De werkelijkheid was echter dat niet onze, maar de versie van het college op 6 juni op de raadsagenda stond. En de werkelijkheid was ook dat de fractie van HIER wist dat ze op enkele essentiële punten een minderheidsstandpunt in nam. Ben je dan alleen tegen, en verwacht je toch invloed te kunnen uitoefenen, of probeer je, vanuit verbinding zoveel mogelijk  verbeteringen op het oorspronkelijke plan te realiseren.

Voor het best haalbare is gekozen, wetende dat bij evaluatie van de pilot gelegenheid komt om nog verdere verbeteringen toe te voegen. Want het debat in de raadszaal leidde tot een aantal toezeggingen van het college:

  • “Meierijstad wordt niet de slaapstad van de regio”,
  • “Voor de grootschalige huisvesting starten we met een pilot gevolgd door evaluatie  in de raad”
  • “Met o.a. de wijk- en dorpsraden wordt geëvalueerd op aantasting van de kwaliteit en de leefbaarheid van het buitengebied”.

HIER had ook een eigen motie ingediend, die door de meerderheid in de raad is aangenomen. “De gemeente moet niet verrast willen worden door een bedrijf dat nieuwbouwplannen mag realiseren, maar geen huisvesting heeft georganiseerd voor de arbeidsmigranten die er komen werken”. Peter Verbraak : “Het college richt zich ambitieus op de voorkant, maar laat de achterdeur open staan”.

HIER heeft – na toezeggingen van de wethouder –  ingestemd met een amendement van o.a het CDA. Quote door Peter Verbraak: “Het amendement vinden we een stap in de goede richting, maar we hadden liever twee stappen gezien. HIER heeft het standpunt dat er op een agrarisch bedrijf alleen die arbeidsmigranten kunnen wonen die er werken”.

De beleidsnotitie is door de raad aangenomen. Erik de Vries stemde tegen om zodoende de zorg die er ligt voor o.a. het buitengebied te tonen, de andere leden van HIER stemden voor.

HIER kijkt terug op een pittig traject. Maar “we zijn er in geslaagd verbeteringen aan te brengen op het oorspronkelijke plan” aldus Peter Verbraak.

Indien er vragen zijn over huisvesting arbeidsmigranten, kun je contact opnemen met Peter Verbraak via info@wijzijnhier.nu