Fractie nieuws

Zon en wind in Meierijstad

Geschreven door 2 februari 2020 No Comments

De opwarming van aarde is al een aantal jaar aan de gang en steeds duidelijker wordt welke verwoestende effecten dit heeft op de aarde. Een continent als Australië staat in brand, sommige eilandstaatjes lopen onder water en de weersomstandigheden worden steeds extremer (droogte, overstromingen, orkanen). De eerste klimaatvluchtelingen melden zich al.
En wat we nu zien, is nog maar het begin van de opwarming en dus ook nog het begin van de effecten.

Genoeg reden dus om verantwoordelijkheid te nemen en de verduurzaming van Meierijstad niet op de lange baan te schuiven, maar nu een start te maken. Het college van Meierijstad en de raad heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 Co2 neutraal te zijn binnen onze gemeentegrenzen. Om die ambitie waar te maken heeft het college een plan neergelegd waarmee een start wordt gemaakt met deze ambitie middels het realiseren van zonneparken en windparken. In totaal is een mix van 35 windmolens en 915 hectare zonnepanelen nodig.
Dat is geen harde verdeling; minder windmolens kan ook, maar betekent veel meer zonnecellen. Het gaat dus ook om een enorme impact op het landschap. Helaas is het ook een feit dat niks doen leidt tot nog veel meer impact; in Meierijstad én elders in de wereld. HIER steunt daarom het plan voor zon en wind van het college, waarmee we uitvoering geven aan de duurzaamheidsdoelen uit het coalitieakkoord.

De opgave is groot. Onze voorkeur gaat er naar uit dat we nader onderzoek gaan doen naar vier gebieden die mogelijk geschikt zijn voor wind energie zoals ook voorligt in de notitie. Op basis van het onderzoek zullen we dan met elkaar definitieve afwegingen maken óf en waar wind energie mogelijk kan worden gemaakt. We willen alle gebieden een eerlijke kans geven en niet op voorhand gebieden uit sluiten en daarbij inwoners rond de overgebleven gebieden met een voldongen feit confronteren dat hun ‘zoekgebied’ eigenlijk al een ‘aanwijsgebied’ geworden is.

Windmolen