Fractie nieuwsNieuws

Zorg over jeugd(zorg)

Geschreven door 3 augustus 2021 januari 14th, 2022 No Comments

Zorg over jeugd(zorg)

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg met een flinke bezuiniging overgedragen aan de gemeenten. De gedachte erachter was dat gemeente dichter bij gezinnen en jeugdigen staat dan de provincie of het Rijk en daardoor in staat is om snel de juiste hulp in te zetten waar dat nodig is. In de afgelopen jaren is er in Meierijstad door iedereen hard gewerkt aan een goed systeem van jeugdzorg en in de meeste gevallen wordt er ook snel de juiste hulp ingezet. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat het met name de jeugdigen met ernstige problemen of die in een moeilijke situatie zitten zijn, waar de hulpverlening steken laat vallen. De financiële en personele tekorten bij jeugdbescherming Brabant zorgden dit voorjaar al voor een cliëntenstop en de wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdzorg zijn lang. Gevolg is dat hulp te lang op zich laat wachten en dat daardoor de problematiek verergerd en oplossingen verder weg zijn.

Een ander probleem voor de jeugdigen en hun ouders is dat er in complexe situaties vaak veel hulpverleners van verschillende organisaties betrokken zijn waardoor het overzicht ontbreekt met het risico dat er langs elkaar heen gewerkt wordt.

HIER maakt zich zorgen over jeugdigen die hard hulp nodig hebben maar hierop te lang moeten wachten. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig kritische vragen aan het college stellen.

Als u ervaringen heeft met jeugdzorg en deze met ons wilt delen, neem dan contact op met Peter Kuijs op peterkuijs@wijzijnhier.nu