Het nieuws van Hier.

Zorghelden bedankt!

Geschreven door 12 mei 2020 januari 14th, 2022 No Comments

Zorghelden bedankt!

HIER is blij met, maar vooral trots op alle medewerkers in de zorg die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor de inwoners van Meierijstad die – onverwachts overvallen door corona- op hun zorg mochten rekenen. Wij weten dat jullie een TOP-prestatie geleverd hebben. BEDANKT
We schrijven dat nu expliciet op de dag van de zorg maar onze waardering geldt elke dag. Net als onderwijzers, politieagenten zijn de medewerkers in de zorg fundamenten van onze samenleving.

In gesprekken met verpleegkundigen, verzorgenden enz hoor ik het enthousiasme voor de aandacht die nu, meer dan ooit te voren uit de samenleving klinkt. Geniet er van. En ik ben het met jullie eens, die waardering is terecht en gemeend.
“Maar in waardering kan ik niet wonen” merkte iemand op. “Nu kan alles” vertelde een ander ” we worden op handen gedragen, maar gaan straks de bezuinigingen weer gewoon door ?”
HIER gaat niet over salarissen, niet over beschermende middelen, maar deelt jullie zorg: marktwerking in de zorg heeft niet geleid tot betere kwaliteit voor lagere kosten, in tegendeel. En het aantal niet invulbare vacatures was voo r corona al onverantwoord groot.
HIER streeft wel na dat medewerkers in de zorg, maar ook bij de politie of onderwijs in Meierijstad een dak boven het hoofd kunnen vinden. Niet alleen omdat jullie daar recht op hebben, maar gewoon omdat we niet zonder jullie kunnen. Dat blijkt in deze bijzondere tijd meer dan ooit.

Peter Verbraak