Moties, amendementen en schriftelijke vragen

Op deze pagina een overzicht van de door Hier ingediende moties, amendementen en schriftelijke (technische) vragen.

Verkeersveiligheid Centrum Schijndel

| Artikel 33 vragen, Fractie nieuws | No Comments
Tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige raad op 17 februari 2022 hebben de partijen CDA, HIER en PvdA Artikel 33 vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, waar alle drie de partijen zich al enige tijd actief voor inzetten. Vorig jaar hebben Jankees Schwiebbe (CDA), Miranda Kerkhof-Ulehake (HIER) en Arie de Zwart…

Technische vragen – Huisvestiging arbeidsmigranten

| Artikel 33 vragen | No Comments
HIER raadslid Peter Verbraak heeft technische vragen gesteld aan het college van B&W over een tool die zou ontwikkeld worden om de leefbaarheid in het buitengebied te monitoren i.r.t. de huisvesting van arbeidsmigranten. In bijgaand document leest u meer over de gestelde vragen en de antwoorden hierop van het college van B&W. https://www.wijzijnhier.nu/wp-content/uploads/2021/11/21-092-Technische-vragen-HIER-uitvoering-motie-Huisvesting-arbeidsmigranten-antwoord.docx9028147802614483660.pdf  

Technische vragen – Centrum Schijndel

| Artikel 33 vragen | No Comments
Hier heeft samen met het CDA en PvdA vragen gesteld over verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, met name tijdens de zaterdagmarkt. Lees in bijgaand document de gestelde vragen en de antwoorden van het college van B&W hierop. https://www.wijzijnhier.nu/wp-content/uploads/2021/11/21-089-Antwoord-Techn-vragen-Pvda-CDA-Hier-Centrum-Schijndel.docx4441867882369407540.pdf  

Technische vragen – Volksuniversiteit Meierijstad

| Artikel 33 vragen | No Comments
Hier Meierijstad heeft technische vragen gesteld aan het college over een projectplan vanuit de Seniorenraad Meierijstad. Zij zouden samen met de Volksuniversiteit Oss een Volksuniversiteit Meierijstad op willen richten. De verzoek om subsidie hiervoor is door het college afgewezen. In bijgaand document de vragen die door Hier zijn gesteld en de antwoorden daarop van het college.