All Posts By

Pascal van Oers

Fractie nieuws

Medegebruik scoutinggebouw Sint-Oedenrode

Het oude scoutinggebouw in Sint-Oedenrode, gebouwd in 1963, is in een zo slechte staat dat alleen nieuwbouw mogelijk is. HIER heeft veel waardering voor het werk van de scouting, met name voor onze jeugd en daar hoort ook een goede huisvesting bij. We hebben daarom ook ingestemd met het krediet voor de bouw. Bij de bouw moet echter wel gekeken…
Pascal van Oers
20 februari 2022
Fractie nieuws

Warmtevisie Meierijstad

Verduurzaming van de maatschappij vinden we als fractie van HIER  bijzonder belangrijk. De warmtevisie die we onlangs in de raad vastgesteld hebben, heeft als doel om hier een belangrijke bijdrage aan bij te leveren. Hieraan is goed en hard gewerkt door onze ambtenaren, waarvoor hulde en onze dank! We hadden echter twee kanttekeningen waarvoor we de aandacht hebben gevraagd. Die…
Pascal van Oers
17 februari 2022
Fractie nieuws

HIER geen grootschalige zandwinning

Afgelopen week heeft Leon van Boxtel namens de fractie van HIER gesproken met bezorgde leden van de actiegroep geenzandindustrieboerdonk.nl. Uit deze gesprekken werden de vermoedens van de fractie van HIER bevestigd: de plannen om in Boerdonk in het gebied Akkerweg te starten met een grootschalige zandafgraving is niet wenselijk! De fractie van HIER is dus tegen een mogelijke grootschalige zandafgraving…
Pascal van Oers
9 februari 2022
Fractie nieuws

Wel of geen Geldmaat in Rooi

Het verdwijnen van de betaalautomaten bij de Rabobank in het centrum van Sint-Oedenrode, wordt door veel inwoners en ondernemers als een groot gemis gezien. Voornamelijk de mogelijkheid om dag en nacht te kunnen pinnen wordt gemist. Er zijn nu twee geldmaten bij de AH en Primera, maar deze zijn alleen tijdens de openingstijden beschikbaar en dit is voor veel Rooienaren…
Pascal van Oers
20 januari 2022
Fractie nieuws

Terugblik op de Raadsvergadering 16 december

Barmhartigheid is van alle tijden De raadsvergadering van 16 december, wederom goed gevuld. De agendacommissie heeft in haar wijsheid al een vijftal agendapunten verschoven naar 27 januari. Daarover later dus meer. Eerste wapenfeit, de fractie van HIER is versterkt met Leon van Boxtel, een nieuw burgercommissielid die de fractie in deze laatste maanden komt versterken. Uiteraard met het vooruitzicht om…
Pascal van Oers
21 december 2021
Fractie nieuws

Het buitengebied versus Wonen

In de afgelopen commissievergadering hebben wij het raadsvoorstel Stallenaanpak behandeld. Het doel is vitalisering van het buitengebied. In deze beoogt men de omgevingskwaliteit te verbeteren en het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit. Immers het is een feit, dat onze boeren onder druk worden gezet. Onze gemeente heeft een kartrekkersrol en daar zijn wij als HIER blij mee, omdat je…
Pascal van Oers
15 december 2021
Fractie nieuws

De kogel is door de kerk

Figuurlijk gelukkig. De bestemmingsplanwijziging “Dorpshart Eerde” komt als een hamerstuk in de raad van 16 december. Alle fracties zijn voor. In Eerde kunnen mogelijk op korte termijn de handen uit de mouwen worden gestoken. Een prachtig plan HIER is er altijd duidelijk over geweest. Eerde heeft keihard een nieuwe basisschool nodig, hoe eerder hoe liever. En het mooie is dat…
Pascal van Oers
2 december 2021
Artikel 33 vragen

Technische vragen – Huisvestiging arbeidsmigranten

HIER raadslid Peter Verbraak heeft technische vragen gesteld aan het college van B&W over een tool die zou ontwikkeld worden om de leefbaarheid in het buitengebied te monitoren i.r.t. de huisvesting van arbeidsmigranten. In bijgaand document leest u meer over de gestelde vragen en de antwoorden hierop van het college van B&W. https://www.wijzijnhier.nu/wp-content/uploads/2021/11/21-092-Technische-vragen-HIER-uitvoering-motie-Huisvesting-arbeidsmigranten-antwoord.docx9028147802614483660.pdf  
Pascal van Oers
24 november 2021