Skip to main content
Category

Nieuws

Nieuws

Terugblik eerste helft 2020 van Arie Smetsers

Het is tot nu toe een raar jaar geweest. Wat onze partij betreft ben ik blij dat er weer van alles gebeurt. De verschillende werkgroepen zorgen ervoor dat er weer nieuwe energie komt in de partij. We maken het laatste jaar flinke vorderingen sinds de splitsing, maar er is nog genoeg te doen. Wat er met de Corona is gebeurd…
onsquotient
27 juli 2020
Nieuws

Meer samen, Samen meer.

Het is overduidelijk, in het eerste halfjaar van 2020 gingen de meeste gesprekken over Corona, over Covid-19, over de pandemie. Het kan ook niet anders, het vele lijden, de vele overlijdens, de sluiting van scholen, het thuiswerken, de anderhalve meter afstand, de horeca gesloten, geen evenementen: Corona bepaalde ons leven. En het ziet er naar uit dat dat voorlopig zo…
onsquotient
24 juli 2020
Nieuws

Contract MFA en sociale woningbouw Bloemenwijk Schijndel getekend

Op dinsdag 21 juli is de lang verwachte mijlpaal dan eindelijk bereikt: de overeenkomst tussen de Gemeente Meierijstad en Woonmeij voor het ontwikkelen van sociale woningbouw mét een multifunctionele accommodatie (MFA) waar de bewoners van de Bloemenwijk elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten gaan organiseren! Het plan wat in deze wijk op de Boschweg in Schijndel gerealiseerd gaat worden is er…
onsquotient
21 juli 2020
Nieuws

Terugblik eerste helft 2020 Mari van der Aalsvoort

De 1e helft van 2020 wordt gedomineerd door Covid-19. Ik ben onder de indruk van de veerkracht van de inwoners Meierijstad en oog hebben voor elkaar. Het college is goed bezig geweest in verbinden van mensen en hulpvragen en daardoor is deze periode voor velen verlicht, mentaal en financieel. De 1,5 meter maatschappij zal velen van ons in het geheugen…
onsquotient
20 juli 2020
Nieuws

De WSD en de mensen voor wie we er willen zijn

De WSD is een gemeenschappelijk regeling waarbij ook de gemeente Meierijstad is aangesloten. Vanuit de gemeenteraad ben ik vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de WSD. Afgelopen juli heb ik de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de WSD en de impact van COVID-19 op de medewerkers, organisatie en samenwerkingsverbanden. De laatste keer dat het Algemeen Bestuur bij…
onsquotient
15 juli 2020
Nieuws

Terugblik eerste helft 2020 Alda Gloudemans

Ik ben er het meest trots op dat we in Nederland hebben laten zien tijdens de corona uitbraak heel sociaal te zijn. Met de goede sturing vanuit de overheid toonde veel mensen open oog te hebben voor elkaars leed. Velen waren bereid anderen te helpen. Voor die periode vond ik Nederland steeds meer, politiek gezien, rechtse moves maken door economische…
onsquotient
13 juli 2020
Nieuws

The times, they are a-changin

Donderdag 2 juli, laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces. Krachtig bestuur en raad die het onderling op hoofdlijnen eens is. Het beloofde een lange zit te worden in de laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces. Jaarverslag 2019, 1e berap en kaderbrief als hoofdmoot met als afsluiting 2 belangrijke moties vreemd aan de orde van de dag. Veel complimenten voor wethouders…
onsquotient
4 juli 2020
Nieuws

Niets doen kan niet meer

Als laatste agendapunt kwam, op 2 juli- even voor 0.00 uur - de motie van HIER over discriminatie en racisme in de raad aan de orde. De motie had de titel "Niets doen kan niet meer", bedoeld om -  zonder dikke notities of verplichte regels - vanuit bewustwording  actief en planmatig bij te dragen aan vermindering van discriminatie en racisme…
onsquotient
4 juli 2020
Nieuws

Nieuwbouw Petrus en Paulusschool Eerde kan van start!

In de raad van 25 juni jl. is uitvoerig gesproken over de plannen in Eerde. Het ging over de Petrus en Paulusschool maar wel in samenhang met de kerk, woningbouw en de uitstraling van het dorp.  Meerdere belangen in een complex plan, waar vooral de inwoners van Eerde duidelijkheid over willen. HIER  vindt het een prachtplan. Alleen, en daar was…
onsquotient
28 juni 2020
Nieuws

Installatie Burgercommissielid Alda Gloudemans

Tijdens de digitale raadsvergadering op 25 juni 2020 is Alda Gloudemans dan eindelijk officieel geïnstalleerd als Burgercommissielid voor de fractie van HIER.  We schrijven hier eindelijk daar door het coronavirus de instrumenten om tot anonieme stemming te komen eerst nog nader moesten worden uitgezocht door de griffie. Alda heeft al die tijd achter de schermen met de fractie meegedraaid en…
onsquotient
25 juni 2020