Skip to main content
Category

Nieuws

Nieuws

Realisatie Omnipark: denkrichting breed gedragen. Nu verder vooruit!

Al heel wat jaren is er gesproken over de droom van Erp: een Omnipark voor de inwoners uit deze kern. Wij van HIER onderschrijven de denkrichting, een breed gedragen maar ook vooruitstrevend plan waar sport, waterberging, natuur- en cultuurontwikkelingen maar ook zorg, welzijn én ontmoeten samen komen voor de kern Erp. Ook Boerdonk, Keldonk en Veghels buiten kan op termijn…
onsquotient
5 april 2021
NieuwsRaadsvergaderingen

L’histoire se répète

Bijna anderhalf jaar geleden, op donderdag 3 oktober 2019 stonden zowel Omnipark Erp als het bestuurscentrum Sint Oedenrode op de agenda van de commissievergadering Mens en Maatschappij.  Op die avond werd geschiedenis geschreven. Door het stellen van kritische vragen wist HIER te bewerkstelligen dat het agendapunt “principescenario’s voor toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie” van de agenda werd afgehaald. Het was…
onsquotient
4 april 2021
NieuwsRaadsvergaderingen

Bouwen ten koste van belangrijke principes? Nee!

Zoals een ieder die HIER volgt, weet dat het onderwerp “Wonen” dicht bij ons hart ligt. Zo kwam het onderwerp in de afgelopen raadsvergadering van 1 april weer aan bod. We hebben als Raad voor de derde keer de opnieuw gewijzigde motie van Lokaal behandeld. Deze motie is erop gericht om de eigen inwoners van de kernen als speciale doelgroep…
onsquotient
3 april 2021
Nieuws

“Alles van waarde is weerloos”

Bovenstaande dichtregel van Lucebert laat goed zien hoe HIER naar erfgoed kijkt en in het verlengde daarvan naar de erfgoedvisie tijdens de raadsvergadering op 27 januari. Net als elke fractie in de raad was HIER enthousiast over de visienota. Zowel de inhoud, als het proces wat met alle betrokkenen gelopen was, wordt door ons gewaardeerd. En dat hebben we duidelijk…
Pascal van Oers
30 januari 2021
Nieuws

Extra krediet snelfietsroute

Wij vinden de snelfietsroute naar het bedrijventerrein van Veghel van groot belang. Het verbetert de bereikbaarheid van Meierijstad op een hele duurzame én voor de gebruikers snelle en comfortabele manier. De fractie van HIER is dan ook blij met dit plan. We vinden het echter onwenselijk dat al een jaar na vaststelling van het krediet blijkt dat er verkeerd geraamd…
onsquotient
24 september 2020
Nieuws

Gebiedsvisie Molenheide Schijndel uitgesteld

De gebiedsvisie Molenheide richt zich op het volledige gebied De Molenheide in Schijndel, een gebied waar meerdere vraagstukken spelen. Wij steunen het voorstel van de commissie om het agendapunt af te voeren van de raadsvergadering. We zullen in de agendacommissie bespreken hoe het vervolgproces helder neer te zetten. Let wel: bij ons gaat kwaliteit voor snelheid. In de visie zijn…
onsquotient
24 september 2020
Nieuws

Rens Klaassen: kinderburgemeester Meierijstad

Het is zover: Meierijstad heeft per 24 september 2020 een kinderburgemeester. De jeugdige burgemeester zal meedenken over onderwerpen die kinderen aangaan. Hij zal proberen om onder andere wethouders, andere beleidsmakers maar ook de gemeenteraad mee te nemen in de belevingswereld van jongeren.  Rens Klaassen is tijdens de Raadsvergadering benoemd en zal de gemeente vertegenwoordigen bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten…
onsquotient
24 september 2020
Nieuws

Meierijstad bereikt hoogst haalbare niveau Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

HIER feliciteert de gemeente Meierijstad met het certificering op sociaal ondernemen. Met het behalen van het PSO keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) op Trede 3 niveau heeft de  gemeente het hoogst haalbare niveau bereikt en loopt ze voorop in  Nederland. Via een onafhankelijke toetsing is gebleken dat gemeente Meierijstad ruim bovengemiddeld presteert in het faciliteren van werk  voor personen met…
Pascal van Oers
7 september 2020
Nieuws

Terugblik op eerste helft 2020 door Miranda Kerhof-Ulhake

Ik ben trots op de sportvoorzieningen binnen Meierijstad die een grote verbeterslag doormaken, zoals bijvoorbeeld de voetbalvelden en zwembaden. Als politieke partij/(burgercommissie)lid van HIER kun je dan ook alleen maar trots zijn op deze voorzieningen en er samen voor zorgen dat we dit niveau hoog houden. Het verenigingsleven is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Vanuit HIER zijn we dan…
onsquotient
4 augustus 2020
Nieuws

Arie Smetsers: onthaasten in Iwkowa!

Vakantie betekent voor mij elk jaar weer naar Polen gaan naar Iwkowa, het geboortedorp van mijn vrouw. In  de vakantie hebben we dan tijd om familie en vrienden daar te bezoeken en bij te praten. Iwkowa zelf is een rustig plaatsje in een bergachtige omgeving, waar het goed vertoeven is. En van daaruit ben je bij voorbeeld in een uur…
onsquotient
1 augustus 2020