Skip to main content
Verkiezingsprogramma 2022

Financiën

Geschreven door 11 januari 2022januari 13th, 2022No Comments

Financiën

HIER wil graag een gezonde gemeente op het gebied van financiën. Wij vinden dat, naast alle basisbehoeften die er nodig zijn, dat het welbevinden van de inwoners van Meierijstad voorop staat. Financiële risico’s mogen daarbij genomen worden, zolang we de belangen afweging kunnen verantwoorden.

Beleid

  • Wij vinden dat structurele lasten uit structurele middelen moeten worden betaald. Dit moet dekkend zijn. Begrotingen gelden voor langere tijd. De gemeente kan maximaal een bedrag lenen dat gelijk is aan de structurele inkomsten van een jaar.
  • Subsidiestromen zijn transparant en inzichtelijk.
  • De hondenbelasting is afgeschaft en dat blijft zo.
  • De lokale lasten worden aangepast, als dit nodig is, om de voorzieningen op pijl te houden.
  • Het weerstandsvermogen van de gemeente is voldoende om de (gewogen) risico’s voor de komende drie jaar op te vangen.
  • De toeristenbelasting blijft zodat tijdelijke inwoners van onze gemeente, bijdragen aan de voorzieningen.
  • Het is van belang dat we de basis op orde hebben en houden, HIER wenst niet koste wat het kost nieuwe dingen te creëren, denk daarbij aan te veel ‘bestuurlijke speeltjes’.
  • Meierijstad heeft een helder en rechtvaardig heffing- en belastingbeleid. Iedereen wordt gelijk behandeld. Het beleid houdt rekening met de draagkracht van de inwoner.
  • Voor alle voorzieningen is het van belang de vastgoedportefeuille goed op orde te hebben. HIER wenst een meerjarig integraal maatschappelijk vastgoedbeleid.