Tag

Meierijstad Archieven - Wij zijn hier

Fractie nieuws

Algemene Beschouwingen 2023

In de gemeenteraadsvergadering van 6 juli werd de kaderbrief behandeld. Elke fractie gaf via de Algemene Beschouwingen zijn visie op deze kaderbrief. Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen zoals deze door de fractie van HIER zijn ingebracht tijdens de raadsvergadering door fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake. Algemene beschouwingen HIER Voorzitter, Voor ons ligt de kaderbrief, een uitwerking van het collegewerkprogramma…
Pascal van Oers
6 juli 2023
Fractie nieuwsNieuws

Kunst en Cultuurplan Meierijstad gepresenteerd

Tijdens de Commissie M&M bijeenkomst op 15 juni 2023, werd een ambitieus Kunst en Cultuur plan gepresenteerd dat ons, de partij HIER, enorm enthousiast maakte. Het Raadsvoorstel vraagt om extra structurele middelen van €297.098 per jaar en een eenmalige bijdrage van €3.307.500 uit de algemene reserve. We willen specifiek het speerpunt 'iedereen kan meedoen' benadrukken. Wij streven naar een inclusieve…
Pascal van Oers
28 juni 2023
Fractie nieuws

Duurzame opwek van energie in Meierijstad

In de vergadering van 25 mei heeft onze gemeenteraad een nieuw kader vastgesteld voor de opwek van duurzame energie. We moeten als gemeente onze eigen energie gaan opwekken en dat is als Meierijstad een forse opgave, zeker omdat voorlopig windenergie niet mogelijk is. Van de eerste tranche is ook nog weinig zichtbaar. Dit is ook de reden geweest om in…
Pascal van Oers
4 juni 2023
Fractie nieuwsNieuws

Voor iedereen een (t)huis

Er is een tekort aan woningen. Bouwprojecten duren lang en sluiten lang niet altijd aan bij de woonbehoeften. Naast een passende woning is ook de woonomgeving met voldoende voorzieningen belangrijk. Wij willen graag informatie ophalen bij inwoners van Meierijstad met een woonwens of woonvragen. Die informatie is voor ons belangrijk om mee te nemen in het proces van de totstandkoming…
Pascal van Oers
4 juni 2023
Nieuws

Eindelijk wordt de Ollandseweg opgeknapt

Op 25 mei zal ook HIER akkoord gaan met het verstrekken van een krediet voor de reconstructie van de Ollandseweg. Al jaren wordt er geklaagd over de slechte staat van deze weg en dan met name de fietspaden. Een van de oorzaken van de slechte staat van de fietspaden was de wortelopdruk. Om te voorkomen dat dit probleem zich weer…
Pascal van Oers
24 mei 2023
Fractie nieuws

De Vlagheideberg

Vanavond staat de visie voor de Vlagheideberg op de agenda. Hier vind het lastig om zich te vinden in deze visie. Zoals vanaf het begin af aan al merkbaar was en ook tijdens de kadernota nogmaals benoemd, is de fractie van HIER geen voorstander van de grootschaligheid van de plannen. Een berg die ingezet wordt voor massatoerisme. We hebben natuurlijk…
Pascal van Oers
6 april 2023
Fractie nieuws

Behoud belangrijk monument voor Sint-Oedenrode en Meierijstad

HIER is enthousiast over de plannen van het college. Een nieuw toekomstbestendig bestuurscentrum voor Meierijstad is immers hard nodig. Het huidige bestuurscentrum voldoet op een groot aantal punten niet meer aan de functionele eisen van deze tijd om nog maar te zwijgen over het hoge energieverbruik. Met dit voorstel lossen we ook de belofte in dat het bestuur van de…
Pascal van Oers
6 april 2023
Fractie nieuws

Biodiversiteit – geen tijd te verliezen

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 29 september stond beleidsstuk biodiversiteit op de agenda. Met dit beleid willen we de biodiversiteit in onze gemeente versterken. En dat is volgens HIER een goede zaak want deze neemt veel te snel af! En dat is zorgelijk. Ondanks dat we tevreden zijn dat er de juiste aandacht is voor biodiversiteit zijn er in…
Pascal van Oers
1 oktober 2022
Fractie nieuwsNieuws

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad “Buurten in de buurt Mariaheide”

Op maandag 13 juni houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Dorpshuis d’n Brak Mariaheide van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Ericastraat17, 5464 VR Mariaheide. Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken: Raadsvergadering 23 juni Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad Gewijzigd vaststellen…
Pascal van Oers
5 juni 2022