Category

Fractie nieuws

Fractie nieuws

Terugblik op de Raadsvergadering 16 december

Barmhartigheid is van alle tijden De raadsvergadering van 16 december, wederom goed gevuld. De agendacommissie heeft in haar wijsheid al een vijftal agendapunten verschoven naar 27 januari. Daarover later dus meer. Eerste wapenfeit, de fractie van HIER is versterkt met Leon van Boxtel, een nieuw burgercommissielid die de fractie in deze laatste maanden komt versterken. Uiteraard met het vooruitzicht om…
Pascal van Oers
21 december 2021
Fractie nieuws

Het buitengebied versus Wonen

In de afgelopen commissievergadering hebben wij het raadsvoorstel Stallenaanpak behandeld. Het doel is vitalisering van het buitengebied. In deze beoogt men de omgevingskwaliteit te verbeteren en het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit. Immers het is een feit, dat onze boeren onder druk worden gezet. Onze gemeente heeft een kartrekkersrol en daar zijn wij als HIER blij mee, omdat je…
Pascal van Oers
15 december 2021
Fractie nieuws

De kogel is door de kerk

Figuurlijk gelukkig. De bestemmingsplanwijziging “Dorpshart Eerde” komt als een hamerstuk in de raad van 16 december. Alle fracties zijn voor. In Eerde kunnen mogelijk op korte termijn de handen uit de mouwen worden gestoken. Een prachtig plan HIER is er altijd duidelijk over geweest. Eerde heeft keihard een nieuwe basisschool nodig, hoe eerder hoe liever. En het mooie is dat…
Pascal van Oers
2 december 2021
Fractie nieuws

Terugblik op de Raadvergaderingen van 4 en 11 november

Het was een overvolle raadsvergadering de gepland stond voor 4 november, zo vol dat de vergadering verdeeld werd over twee avonden. De Raadsvergadering kwam ook op 11 november bijeen om over alle te bespreken punten een besluit te nemen.  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering werden de stukken eerder al in twee commissievergadering besproken. Toch werden er veel moties en amendementen…
Pascal van Oers
12 november 2021
Fractie nieuwsNieuws

HIER Openbare fractievergadering

Op 9 november 2021 houdt onze fractie een openbare fractievergadering in de Kienehoef in Sint Oedenrode. Bij deze vergadering zijn onze leden maar ook inwoners van Meierijstad welkom. Locatie: Kantine Sporthal, Frederikstraat 41, St Oedenrode Datum: 9 nov 2021 Aanvang: 20:00 uur Voorlopige agenda: Inbreng van aanwezigen Bestuurscentrum in St Oedenrode Voorbereiden raad 16 december Iets anders met de fractie…
Pascal van Oers
31 oktober 2021
Fractie nieuwsNieuws

Terugblik op het gesprek met Lale Gül

Ik heb het gesprek met Lale Gül - in onze gerenoveerde Bibliotheek in Veghel waar 60 gasten aanwezig waren - moeten laten bezinken….. Wat ik er van vond? Ik vind het jammer en ergens heb ik medelijden met Lale, dat zij geen fijne jeugd heeft gehad en dat zij niet de ruimte heeft gekregen van haar ouders om te zijn…
Pascal van Oers
8 oktober 2021
Fractie nieuwsNieuws

Maaibeleid Gemeente Meierijstad

De politieke partij “HIER” heeft aan het college vragen gesteld over het maaibeleid in de Gemeente Meierijstad. Dit mede naar aanleiding van verschillende klachten die we hier als fractie over hebben ontvangen. Er komen namelijk steeds meer klachten binnen over het slechte maaionderhoud bij uitgelijnde wandelpaden. We hebben de vragen gesteld omdat ook wij vinden dat groenvoorziening werkzaamheden zich behoren…
Pascal van Oers
14 september 2021
Fractie nieuws

Het zijn de kleine dingen die het doen…

Waarderen wat je hebt... Ik blijf dat lastig vinden, maar naarmate ik ouder word, besef ik het mij toch steeds vaker en spreek het ook sneller uit. Ik heb het goed voor elkaar! De laatste maanden zijn als een roes voorbij gegaan. Schrijven van het verkiezingsprogramma, sollicitaties voor de gemeenteraadsverkiezingen, sollicitaties voor een nieuwe baan, verbouwen van ons nieuwe huis,…
Pascal van Oers
5 september 2021
Fractie nieuws

“De wereld staat in brand”

De wereld staat letterlijk in brand: Zuid-Frankrijk, Californië, Australië. Maar ook figuurlijk: de corona pandemie, Afghanistan, Haïti. En dan ben ik zeker nog heel veel vergeten. Het is een puinhoop! Dat is geen nieuws helaas, dat was namelijk vorig jaar en de jaren daarvoor ook al het geval. De namen zijn anders maar de problematiek hetzelfde. Ik wil niet pessimistisch…
Pascal van Oers
31 augustus 2021